اهمیت استفاده از نرم افزار نگهداری پیشگیرانه در یک سازمان

اهمیت

اهمیت استفاده از نرم افزار نگهداری پیشگیرانه در یک سازمان

نرم افزار نگهداری پیشگیرانه چیست؟

نرم افزار نگهداری پیشگیرانه یا همان MMS با استفاده از یک مجموعه فعالیت و روش های منظم وضعیت موجود را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد. این نرم افزار تجهیزات را در شرایط مطلوب نگه می دارد. با استفاده از این نرم افزار می توان بهره وری سازمان را افزایش داد. مزیت دیگر استفاده از این سیستم کاهش فرسودگی دستگاه ها و تجهیزات می باشد. با این کار هزینه های سنگین خرید و تعمیر دستگاه ها کاهش می یابد.
در واقع نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مجموعه ای از فعالیت ها است که به رفع مشکلات کوچک قبل از حاد شدن آن می پردازد. با این عمل عمر مفید دستگاه ها به حداکثر می رسد و از توقفات برنامه ریزی نشده در دستگاه ها جلوگیری می گردد. یکی از روش هایی که این مهم را امکان پذیر می کند نظارت کامل بر وضعیت یک تجهیز می باشد. این نظارت با ارزیابی رفتار یک دستگاه در شرایط مختلف و بررسی وضعیت دما، سطح روغن و ارتعاشات آن انجام می گردد.

شاخص نگهداری پیشگیرانه

شاخص نگهداری پیشگیرانه

فرآیندهای حیاتی در یک نرم افزار نگهداری پیشگیرانه

در یک نرم افزار نگهداری پیشگیرانه قطعات یا اجزا باید قبل از خراب شدن تعویض شوند. بهتر است همه ی اجزایی که امکان تمیز شدن دارند در زمان مناسب تمیز و بازیابی گردند. این کار باعث می شود از بروز خرابی قطعات در سیستم جلوگیری شود. یکی دیگر از برنامه های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه آموزش مناسب به تکنسین می باشد. با این روش احتمال خرابی بر اثر خطای انسانی کاهش چشمگیری می یابد.

معایب تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه در یک سیستم

گاهی اوقات برای تعویض قطعات پیش از خراب شدن و بالا بردن سطح ایمنی آن ها محدودیت های بودجه ای در سیستم وجود دارد. در بعضی سیستم ها برای استفاده از این نرم افزار احتیاج به منابع بیشتری است. در برخی شرایط زمان زیادی برای پیاده سازی یک نرم افزار نگهداری پیشگیرانه در یک سازمان مورد نیاز است. حتی برای برخی سازمان ها و شرکت ها پیاده سازی این سیستم دشوار می باشد.

نرم افزار تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

نرم افزار تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

انواع تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه

گاهی اوقات نگهداری و تعمیرات در کارخانه ها و سازمان ها به شکل دوره ای صورت میگیرد. در این اقدامات برخی کارها به صورت منظم باید انجام شود. در برخی دستگاه ها روغن کاری که هر چند ماه یک بار برای دستگاه انجام می شود یک فعالیت پیشگیرانه محسوب می شود. در یک نرم افزار این فعالیت ها به طور کامل مشخص شده و زمان آن به اپراتور یادآوری می شود