نرم افزار CMMSچیست؟

با استفاده از نرم‌افزار تعمير و نگهداري مي‌توانيد به تمام اطلاعات ضروري ذخيره شده در يک مکان از هر جايي دسترسي داشته باشيد. از جمله اين موارد مي‌توان به مديريت