نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

نرم افزار تولید فیش حقوقی

قلب موفق یک سازمان وابسته به رابطه خوب مشتریان با سازمان میباشد که این موفقیت با مدیریت ارتباط با مشتریان بوجود می آید و شرکت داده کاوی روش با تحقیقات و بررسی های متعدد خود در سالهای اخیر در پایه ریزی و تحقق رسیدن اهداف شرکتها و سازمانها منطبق با شرایط و قوانین کشور ایران شما را در رسیدن به این اهداف با استفاده از سیستم ارتباط با مشتریان روش یاری خواهد کرد .

سیستم یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتری CRM

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

What Is The CRM

نرم افزار های مدیریت CRM نرم افزار های مدیریت CRM نرم افزار های مدیریت CRM

سیستم یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتری کمتال

سیستم یکپارچه مدیریت مشتری، بر مبادله ارزش بین مشتری و سازمان بنا شده و بر ارزش ایجاد شده در این ارتباط تاکید می‌ کند. بنابراین، تلاش سازمانها برای توسعه ارتباط بلندمدت با مشتریان، بر مبنای ایجاد ارزش برای هر دو طرف از اهداف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است. به عبارت دیگر هدف ارتباط با مشتری ارائه مزایایی از طریق مبادله دو جانبه و عمل به وعده‌ها است. مدیریت ارتباط با مشتری، یک راهبرد کسب و کار است که با پیشرفت فناوری تقویت می‌شود و از طریق آن، شرکتها به ایجاد ارتباطات سودمند بر پایه بهینه‌سازی ارزش دریافتی و ادراکی مشتریان می‌پردازند. اصطلاح مدیریت ارتباط با مشتری با مفاهیم زیر نیز ارتباط تنگاتنگی دارد:
• بازاریابی پایگاه داده‌ای
• بازاریابی تک به تک

برخی از امکانات این سیستم به شرح زیر می باشد

- سرعت در برآورده کردن نیازها و درخواستهای مشتریان
- ایجاد زمینه هایی برای مراجعه مجدد مشتری.
- صرفه جویی در میزان هزینه هایی که درتبلیغات و معرفی خدمات سازمان یا شرکت شما مورد استفاده قرار می گیرند.
- بالابردن زمینه هایی برای بازاریابی که منجر به فروش بیشتر شما خواهد شد.
- آشنایی بیشتر با نیازها ، خواسته ها و گرایشات مشتری.
- در نهایت دریافت عکس العمل های مثبت از جانب مشتری که این خود انگیزه ای برای فروش بیشتر ، ارائه خدمات بیشتر و افزایش تولیدات شما خواهد شد.
-افزایش میزان کم و کیف سرویس دهی به مشتریان .
- کاستن از مشکلات مشتریان و در نتیجه کاستن از عدم رضایتمندی مشتریان و اعتراضات آنان.
- افزایش میزان رضایت مشتری همراه با مراجعه مجدد مشتری برای بهره برداری های بیشتر از خدمات سازمان که این خود به دوام فروش شما منجر خواهد گردید. به عبارتی ساده تر حفظ مشتری در دراز مدت.
- کاهش فعالیت ها و اتلاف انرژی های دست و پاگیر که ضمن رسیدن به مرحله فروش اعمال می گردند و موجب به هدر رفتن سرمایه ها و منابع انسانی و مالی سازمان خواهند شد.
- ارائه هرچه بهتر خدمات

میتوانید تفاوت میان مدیریت منابع انسانی و مدیریت پرسنل را در این مقاله بخوانید.