میانگین زمان تشخیص (MTTD) چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟

میانگین

میانگین زمان تشخیص (MTTD) چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟

میانگین زمان تشخیص (MTTD) چیست؟


MTTD که به آن میانگین زمان تشخیص گفته می شود، یکی از انواع شاخص های تعمیر و نگهداری است که از طریق آن میتوان موفقیت یک سازمان را تضمین نمود. امروزه پیشرفت تکنولوژی در بخش های مختلف صنعت باعث شده است تا بتوان به صورت لحظه ای از مشکلات تولید و سایر موارد به خوبی آگاه شد. عدم شناسایی و رفع به موقع خرابی ها منجر به بروز یک سری پیشامدهای ناخواسته می شود. میانگین زمان تشخیص در واقع نوعی شاخص است که می تواند جهت بررسی عملکرد و نظارت بر استراتژی های تعمیر و نگهداری سازمان موثر واقع شود. در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر در رابطه با میانگین زمان تشخیص و مزایای آن صحبت نماییم.
 

میانگین زمان تشخیص (MTTD)
میانگین زمان تشخیص (MTTD)


مزایای محاسبه MTTD


MTTD (میانگین زمان تشخیص)، شاخصی است که متوسط زمان خرابی تا برطرف کردن مشکل را ثبت، بررسی و محاسبه می کند. چرا اندازه گیری و بررسی این شاخص از اهمیت زیادی برخوردار می باشد؟ هر چقدر فاصله بین خرابی، تشخیص و رفع مشکل زیاد باشد، امکان ریسک خرابی ابزارآلات نیز بیشتر می شود. با استفاده از این شاخص می توان میانگین زمان تشخیص خرابی و رفع آن را کوتاه تر کرد تا بهره وری در بین قسمت های مختلف یک سازمان افزایش یابد.


چگونه می توان میانگین زمان تشخیص را محاسبه کرد؟


یکی از مهمترین سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود این است که چگونه می توان شاخص MTTD را محاسبه نمود. جهت محاسبه میانگین زمان تشخیص باید زمان کل خرابی ها با تشخیص آن در یک فاصله زمانی جمع شود. سپس جهت به دست آوردن میانگین زمان تشخیص باید مقدار مورد نظر را تقسیم بر تعداد کل خرابی ها نمود. مهمترین هدف هر سازمانی باید به حداقل رساندن میانگین زمان تشخیص باشد. بدین ترتیب، خطاها به سرعت شناسایی و جهت رفع آنها اقدامات لازم انجام می شود.