نگاهی به شاخص های تعمیر و نگهداری

نگاهی

نگاهی به شاخص های تعمیر و نگهداری

مقدمه
روسای سازمان ها برای آماده نگه داشتن تجهیزات و ادوات مجموعه های تحت سرپرستی خود، به نرم افزار تعمیر و نگهداری نیاز دارند. در این راستا، اطلاع داشتن از شاخص های تعمیر و نگهداری باعث می شود تا قابلیت های عملیاتی دستگاه ها و ماشین آلات و .... حفظ و حتی بهبود یابند. چنانچه تکنسین تعمیرات و نگهداری یک مجموعه، اطلاعات دقیقی از کیفیت و چگونگی عملکرد ماشین آلات و نیروی انسانی خود داشته باشد، تصمیم گیری بهتری برای اهداف شرکت خود خواهد داشت.

نرم افزار تعمیرات پیشگیرانه

جایگاه شاخص نت و انواع آن

شاخص های تعمیر و نگهداری چیست؟

استفاده از شاخص های تعمیر و نگهداری تحولات مثبتی در کسب و کارها ایجاد کرده و سودآوری را بیشتر می کند. ایجاد این تغییرات که به کمک نرم افزار نگهداری پیشگیرانه حاصل می شود، باعث کنترل و نظارت با کیفیت از سوی مدیران، بر روی عملکرد تجهیزات و نیروی انسانی می شود. در همین راستا بهره وری و عملکرد در مجموعه، بهبود یافته و از مسیر آنها آگاهی خوبی نسبت به هزینه ها و کارآمدی برنامه های نگهداری و تعمیرات، به دست خواهد آمد. در زمینه نگهداری و تعمیرات، شاخص های متنوعی وجود دارند که لازم است مضمون هر یک از آنها را شناخت. دانستن اهمیت هر یک از این شاخص ها و انتخاب مناسب و درست آن ها در پیشبرد اهداف سیستم مکانیزه مدیریت ( cmms) نقش مهمی خواهند داشت.
در ضمن شاخص های تعمیر و نگهداری را تحت عنوان کی پی ال نیز یاد می کنند. این شاخص ها با هدف سنجش عملکرد یک مسئولیت خاص و گروهی از عملکردهای مرتبط با نگهداری، مورد استفاده قرار می گیرند. از همین رو راهبرد یک مدیر تعمیر و نگهداری، باید خاص و مشخص بوده و قابل دستیابی باشد. همچنین این شاخص ها لازم است واقع بینانه طراحی شوند. از همه مهمتر تمامی این استراتژی ها که تحت عنوان شاخص از آنها یاد می شود، باید در یک محدوده زمانی منطقی قابل پیگیری باشند.

منظور از شاخص های تعمیر و نگهداری کدام موارد هستند؟

 قبل از هر چیزی خوب است خاطرنشان کنیم، شاخص های تعمیر و نگهداری را می توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول شاخص هایی هستند که رهبری حفظ و تعمیرات صحیح را در رفتار کلی کسب و کارها مشخص می کنند. گروم دوم نیز شاخص هایی هستند که به اطمینان از میزان دارایی ها و دستگاه ها مربوط می شوند. از همین رو، شاخص هایی نظیر توقف های تجهیزات یا (Downtime) را می توان به عنوان شاخص های اصلی در حفظ و تعمیر یک مجموعه در نظر گرفت. البته بازرسی دوره ای نیز که توسط این نرم افزار صورت می گیرد، عملکرد صحیح و ایمن تجهیزات، نیروی انسانی و دیگر بخش ها را مورد تایید قرار می دهد. در ادامه به چند شاخص مهم دیگر در این حوزه می پردازیم.

نرم افزار تعمیر  و نگهداری

با کمک نرم افزار تعمیر و نگهداری می توان نظارت کامل تری بر روی تجهیزات و دستگاهها داشت

معرفی چند شاخص مهم در زمینه حفظ و تعمیرات

شاخص های تعمیر و نگهداری، متنوع و از نظر کارایی متفاوت می باشند. هر یک از این شاخص ها را می توان با توجه به اهداف مجموعه و دیگر ویژگی ها، مورد استفاده قرار داد. شاخص MTTR  یا معدلِ زمانِ تعمیر، از جمله این شاخص ها می باشد. شاخص OEE یا اثربخشی کلی ادوات و دستگاه ها، شاخص TEP  یا مجموع عملکرد تاثیرگذار تجهیزات، شاخص زمان توقف سوژه، شاخص عقب افتادگی نگهداری و تعمیر، شاخص پی ام پی یا درصد حفظ و تعمیرات برنامه، از دیگر شاخص های مهم در این زمینه هستند. همچنین باید از شاخص پی ام سی نیز که با زمان بندی و برنامه حفظ و نگهداری در ارتباط است، یاد کرد.

 

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید