سیستم جامع مدیریت منابع انسانی (HRM)

سیستم جامع مدیریت منابع انسانی (HRM)

سیستم جامع مدیریت منابع انسانی HRM ، تمامی امور مرتبط با مدیریت نیروی انسانی از بدو استخدام تا اتمام خدمت و بازنشستگی را با نگاهی یکپارچه به همه فرآیندهای موجود، مدیریت می‌کنند.

سیستم جامع مدیریت منابع انسانی HRM

نرم افزار مدیریت منابع انسانی

What Is The HRM System

نرم افزار های مدیریت HRM سیستم جامع مدیریت منابع انسانی

سیستم جامع مدیریت منابع انسانی HRM

مدیریت منابع انسانی یکی از ارگانهای اصلی سازمان هست که مکانیزه بودن آن منجر به عملکرد بهتر و افزایش تولید می شود.این سیستم اهداف زیر را دنبال می کند.

برخی از امکانات این سیستم به شرح زیر می باشد

• دقت و سرعت انجام امور
• شفافیت در سیستم
• اطلاع رسانی گسترده و به موقع با استفاده از شبکه های اینترنت و اینترانت
• ارزیابی دقیق و سریع
• اعلام بازخورد به موقع
• کنترل و ارزیابی نامحسوس
• برقراری عدالت
• برقراری نظم بیشتر

میتوانید تفاوت میان مدیریت منابع انسانی و مدیریت پرسنل را در این مقاله بخوانید.

سیستم مدیریت منابع انسانی کهن شامل نرم افزار های پرسنلی ، حقوق و دستمزد ، نرم افزار نظرسنجی و نظام پیشنهادات و درخواست وام می باشد

نرم افزار پرسنلی

• تعریف و ویرایش کلیه اطلاعات و تعاریف پایه به‌صورت پویا و نامحدود
• تعریف تقسیمات کشوری به‌صورت پویا با تقسیم‌بندی کشور، استان، شهرستان، محدوده و روستا
• تعریف و ویرایش انواع عوامل افزایشی شامل گروه‌های تشویقی، گروه‌های ارزیابی و ضرایب افزایش
• امکان تعریف و ویرایش نظام رتبه‌بندی به‌صورت پویا شامل انواع رسته‌ها، رشته‌ها و رتبه‌ها شغلی

نرم افزار حقوق و دستمزد

• كاهش عملیات تكراری، كنترل‌های زمانبر و در نتیجه اتلاف زمان، بین حوزه اداری و حوزه مالی سازمان
• پیش‌نویس سند براساس شابلن سیستم مالی موجود در سازمان (درمواردی که سازمان از سیستم مالی دیدگاه استفاده نمی‌کند.)
• تعریف نحوه محاسبه اقساط وام، پس‌انداز و پرداخت نامتناوب در الگوهای حقوق
• مشاهده آرشیو فیش‌های حقوقی شخصی از طریق منوی اداری

نرم‌افزار نظرسنجی

• قدرت تفکیک نظرسنجی‌های عادی و محرمانه
• انجام فرآیند نظرسنجی به صورت بی‌نام، با تولید فرم‌های کاغذی و ورود دیتا در سیستم برای انجام محاسبات
• تعیین مهلت پاسخگویی به نظرسنجی به صورت گروهی و انفرادی
• تخصیص گروهی فرم‌های نظرسنجی به افراد
• گزارش‌گیری از تعداد و درصد امتیازات، نسبت به سئوالات پاسخ داده شده

نرم‌افزار نظام پیشنهادات

• تعریف موضوعات و دسته بندی، دستورالعمل اجرایی و معیارهای ارزیابی پیشنهادات
• تعریف انواع کمیته‌های تخصصی
• مدیریت جلسات بررسی پیشنهاد
• امکان ثبت پیشنهاد از طریق وب– کیوسک
• رهگیری کلیه پیشنهادات توسط پیشنهاد دهنده با استفاده از کد رهگیری
• تعریف پویا فرآیندهای ارائه پیشنهاد مطابق با روال جاری سازمان