فیسبوک بخشی جدید برای تمرکز بر روی بلاک چین ایجاد کرد

فیسبوک بخشی جدید برای تمرکز بر روی بلاک چین ایجاد کرد

فیسبوک با ایجاد تغییرات مدیریتی در ساختار کمپانی، بخشی جدید برای تمرکز هر چه بیشتر روی فناوری بلاک‌چین تاسیس کرده است.
بیشتر بخوانید “فیسبوک بخشی جدید برای تمرکز بر روی بلاک چین ایجاد کرد”

اینترنت اشیاء (مرگ هاب‌های هوشمند)

اینترنت اشیاء (مرگ هاب‌های هوشمند)

این موضوع تا حدودی آشنا است. ما می‌دانیم که اینترنت اشیاء تقریبا برای سال‌ها در لیست‌ آرزوهای‌ اغلب افراد بوده است. پرسشی که شاید پیش بیاید، این است که پس چرا این فناوری تا به حال فراگیر نشده است؟
بیشتر بخوانید “اینترنت اشیاء (مرگ هاب‌های هوشمند)”

تیکت پشتیبانی