چرا نیاز به نگهبان داریم؟

امکان کنترل ورود و خروج با کمک نرم افزارهای مختلفی وجود دارد که توسط نگهبانان انجام می‌شود. بنابراین نیاز به استخدام نگهبان را می‌توان ضروری دانست.