آشنایی با نرم افزار حراست و نگهبانی

آشنایی

آشنایی با نرم افزار حراست و نگهبانی

نرم افزار حراست و نگهبانی، یک سامانه نرم افزاری است که با استفاده از آن می توان به مواردی از قبیل کنترل ورود خروج کالا، کنترل ورود خروج شخص و کنترل ورود خروج خودرو پرداخت. این نرم افزار ها برای تحقق اهدافی که در آن ها تعریف شده است، از سخت افزار های خاصی نیز استفاده می کنند. در نرم افزار کنترل تردد می توان نقاط خاصی را مشخص کرد تا با دقت بیشتری کنترل شوند.
یکی از موارد ضروری برای بسیاری از سازمان ها و شرکت های بزرگ، استفاده از نرم افزار حراست و نگهبانی است. از این نرم افزار ها می توان به عنوان نرم افزار کنترل تردد نیز یاد کرد. تحقق هدف های مربوط به حراست و نگهبانی از یک مجموعه و رعایت نکات و مسائل امنیتی در آن، مستلزم استفاده از نرم افزار حراست و نگهبانی است؛ چرا که در غیر این صورت باید افراد متعددی را برای این منظور به کار گرفت. استفاده از افراد متعدد برای تحقق اهداف حراست و نگهبانی از یک مجموعه، هزینه های زیادی را به دنبال خواهد داشت.
امروزه شرکت های گوناگونی نسبت به تولید نرم افزار حراست و نگهبانی و عرضه آن ها اقدام می کنند. شما می توانید بر اساس نوع فعالیت و انتظارات خود، قابلیت های نرم افزار حراست و نگهبانی را شخصی سازی کنید.

نرم افزار حراست و نگهبانی

امروزه از نرم افزار های حراست و نگهبانی در بسیاری از سازمان ها و شرکت های بزرگ استفاده می شود.


استفاده از یک نرم افزار حراست و نگهبانی باعث می شود که اطلاعات مرتبط با کنترل ورود خروج کالا، کنترل ورود خروج شخص و کنترل ورود خروج خودرو به طور کامل و دقیق ثبت شود. نرم افزار حراست و نگهبانی باید از دقت عمل و قابلیت اطمینان بسیار بالایی برخوردار باشد. همچنین باید در نظر داشته باشید که اطلاعاتی که قرار است در نرم افزار حراست و نگهبانی ثبت می شوند، به صورت منظم و دسته بندی شده قرار بگیرند.
یکی از دیگر مواردی که باید در نرم افزار حراست و نگهبانی رعایت شود این است که نباید در کار شما اختلال و وقفه ایجاد کند. نرم افزار حراست و نگهبانی اطلاعات بسیار مهمی را در خود ذخیره و نگهداری می کند و باید از نحوه عملکرد آن اطمینان حاصل نمود تا با مشکلات مواجه نشوید.

 

استفاده از برچسبهای کنترل تردد یا RFID

برچسبهای کنترل تردد متشکل از یک قطعه الکترونیکی کوچک هستند که در آن ها یک آنتن و یک تراشه کوچک به کار رفته است. این برچسب ها با نام RFID نیز شناخته می شوند. از برچسبهای کنترل تردد به عنوان کارت ورود و خروج افراد استفاده می شود.

نرم افزار کنترل تردد

استفاده از برچسبهای کنترل تردد، کنترل ورود و خروج اشخاص را به شیوه ای فناورانه انجام خواهد داد.

 

در صورتی که کاربران بخواهند تا برچسبهای کنترل تردد را همیشه همراه خود داشته باشند، می توانند آن ها را پشت تجهیزاتی که همیشه همراه خود دارند بچسبانند. در چنین شرایطی، این افراد می توانند در هر زمانی که لازم باشد از برچسبهای کنترل تردد استفاده کنند.
برچسبهای کنترل تردد بر روی دستگاه های اکسس کنترل یا شناسه خوان قرار می گیرند. لزومی ندارد که برچسبهای کنترل تردد به طور مستقیم بر روی دستگاه های اکسس کنترل قرار بگیرد. رشد فناوری در ارتباط با برچسبهای کنترل تردد باعث شده است تا از آن ها به جای بارکد بهره گرفته شود.

 

 

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید