مدیریت منابع انسانی (HRM)

مدیریت

مدیریت منابع انسانی (HRM)

مدیریت منابع انسانی (HRM) اصطلاحی است که برای توصیف سیستم های رسمی که برای مدیریت افراد در یک سازمان طراحی شده است. مسئولیت های مدیر منابع انسانی به سه حوزه عمده تقسیم می شود: کارکنان، جبران خسارات و مزایای کارکنان ، تعریف / طراحی کار. اساسا، هدف HRM به حداکثر رساندن بهره وری از یک سازمان با بهینه سازی کارایی کارکنان آن می باشد. علیرغم افزایش سریع تغییرات در دنیای کسب و کار، این مأموریت بعید است که در هر شیوه ای بنیادی تغییر کند. همانطور که ادوارد گوبمن در نشریه "استراتژی کسب و کار" مشاهده کرد، "مأموریت اولیه منابع انسانی همیشه به دست آوردن، توسعه و حفظ استعدادها، هماهنگی نیروی کار با کسب و کار و همکاری عالی در کسب و کار می باشد. این سه چالش هرگز تغییر نخواهند کرد. "

تا آنجایی که اخیرا، بخش مدیریت منابع انسانی سازمان، اغلب به سمت پله های پایین سلسله مراتب شرکت های بزرگ سپرده شده است، به رغم این واقعیت که آن برای پر کردن و تقویت آنچه که اغلب ذکر شده است اختیار شده است؛ به طور رسمی  بزرگترین منبع سازمانی، نیروی کار آن است. اما در سال های اخیر به رسمیت شناختن اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سلامت کلی شرکت ها به طور شدید رشد کرده است. این شناخت اهمیت مدیریت منابع انسانی به کسب و کارهای کوچک گسترش می یابد، در حالیکه آنها معمولا به همان اندازه از نیازهای منابع انسانی مانند سازمان های بزرگ استفاده نمی کنند، آنها همچنین با مسائل مربوط به مدیریت پرسنلی مواجه می شوند که می تواند تأثیر تعیین کننده ای بر سلامت تجاری داشته باشد. همانطور که ایروینگ برستینر در کتاب راهنمای کسب و کار کوچک توضیح داده است، استخدام افراد مناسب و آموزش خوب آنها، اغلب می تواند تفاوت بین خدشه دار کردن معیشت و رشد پایدار کسب و کار باشد. مشکلات کارکنان بین کسب و کار های کوچک و کسب و کار های بزرگ تبعیض قائل نمیشود و در همه کسب و کار، بدون در نظر گرفتن اندازهقابل مشاهده هستند.


اصول مدیریت منابع انسانی

مشاوران کسب و کار باید توجه داشته باشند که مدیریت منابع انسانی مدرن با چندین اصل مهم هدایت می شود. شاید مهمترین اصل شناخت ساده ای باشد که منابع انسانی مهمترین دارایی های یک سازمان هستند؛ یک کسب و کار بدون مدیریت موثر منابع نمیتواند موفق باشد. یک اصل مهم دیگر از اصول مهم که توسط مایکل آرمسترانگ در کتاب "کتابچه راهنمای مدیریت منابع انسانی" بیان شده است این است که موفقیت کسب و کار بیشتر زمانی  به دست می آید که خط مشی کارکنان و رویه ی شرکت با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ و همکاری عمده ای برای دستیابی به اهداف شرکت و برنامه های استراتژیک داشته باشند. سومین اصل هدایت کننده، همانند دامنه، مسئولیت منابع انسانی  یافتن کارکنانی مطمئن، برای هدایت و توسعه آنها است که استعدادها و خواسته های آنها با نیازهای عملی و اهداف آینده شرکت سازگار است. دیگر عوامل مدیریت منابع انسانی که فرهنگ شرکت را شکل می دهند، این که تشویق یکپارچگی و همکاری در سراسر شرکت، ایجاد اندازه گیری های عملکرد کمی یا انجام اقدامات دیگر، به عنوان اجزای کلیدی موفقیت کسب و کار نیز ذکر شده است. آرمسترانگ خلاصه می کند HRM "یک رویکرد استراتژیک برای کسب، انگیزه، توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان است که هدف آن ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و معرفی برنامه هایی است که منعکس کننده و حمایت کننده از ارزش های اصلی شرکت و اطمینان موفقیت آن میباشد."


مسئولیت های کلیدی مدیریت منابع انسانی

 مدیریت منابع انسانی مربوط به توسعه هر دو فراد و سازمان است که در آن کار می کنند. HRM، نه تنها در تضمین و توسعه استعدادهای افراد بلکه در اجرای برنامه هایی است که ارتباطات و همکاری میان کارکنان فردی را تقویت می کند تا از توسعه سازمانی حمایت کنند.

مسئولیت های اصلی مرتبط با مدیریت منابع انسانی عبارتند از: تجزیه و تحلیل شغل و کارکنان، سازماندهی و استفاده از نیروی کار، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد نیروی کار، پیاده سازی سیستم پاداش برای کارکنان، توسعه حرفه ای کارگران و حفظ نیروی کار.

تجزیه و تحلیل شغل متشکل از تصمیم گیری، اغلب با کمک دیگر مناطق شرکت، ماهیت و مسئولیت های موقعیت های مختلف استخدام است. این می تواند شامل تعیین مهارت ها و تجارب لازم برای انجام کار به طور مناسب در موقعیت، شناسایی روند شغل و صنعت و پیش بینی سطوح اشتغال و الزامات مهارت های آینده باشد. "تجزیه و تحلیل شغل سنگ بنای اقدامات منابع انسانی است، زیرا اطلاعات معتبر در مورد شغل های که برای استخدام و ترویج مردم، ایجاد دستمزد، تعیین نیازهای آموزشی، و سایر تصمیم گیری های مهم مدیریت منابع انسانی فراهم میکند،" اظهار داشت Tomas S. Bateman و Carl P. Zeithaml در مدیریت: عملکرد و استراتژی. استخدام، در عین حال، روند واقعی مدیریت جریان پرسنل در داخل (از طریق انتقال و ارتقاء) و خارج از یک سازمان است. پس از اتمام بخش استخدام کادر فرایند، انتخاب از طریق پست های شغلی، مصاحبه، بررسی مرجع، تست و سایر ابزارها انجام می شود.

سازماندهی، بهره برداری و نگهداری نیروی کار شرکت یکی دیگر از کارکردهای مهم HRM است. این شامل طراحی یک چارچوب سازمانی است که حداکثر استفاده از منابع انسانی شرکت را ایجاد می کند و سیستم های ارتباطی را ایجاد می کند که به یک سازمان واحد کمک می کنند.

سیستم پاداش به طور معمول تحت مدیریت مناطق منابع انسانی قرار دارد. این جنبه از مدیریت منابع انسانی بسیار مهم است، زیرا این سازوکار است که سازمان ها، کارگران خود را با پاداش برای دستاوردهای گذشته و انگیزه های کارآیی بالا در آینده به کار می گیرند.

توسعه و آموزش کارکنان یکی دیگر از مسئولیت های حیاتی پرسنل منابع انسانی است. منابع انسانی مسئول تحقیق در مورد نیازهای آموزشی سازمان است و برای شروع و ارزیابی برنامه های توسعه کارکنان و رسیدگی به این نیازها طراحی شده است. در ضمن، مسئولیت های مرتبط با فعالیت های آموزشی و توسعه شامل تعیین، طراحی، اجرا و تجزیه و تحلیل برنامه های آموزشی می شود.

منبع :www.inc.com/encyclopedia/human-resource-management.html

 

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید