سورس کد تایمر به زبان سی شارپ

سورس

http://www.kohan-co.net/wp-content/news/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3%20%da%a9%d8%af%20%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1%20%d8%a8%d9%87%20%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%20%d8%b3%db%8c%20%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%be.jpeg

یکی از پرکاربردترین ابزارها در سی شارپ ابزار Timer است که در این آموزش هم مهم ترین ابزاری که ما نیاز داریم بزار Timer است که ابتدا یک Timer در فرم قرار می دهیم و سپس به قسمت properties آن می رویم و مقدار Enable آن را True می کنیم و مقدار Interval آن را برابر 5 قرار می دهیم.

سورس کد تایمر به این صورت است که ابتدا مقدار صدم ثانیه پر می شود و وقتی صدم ثانیه به 60 می رسد مقدار ثانیه یک واحد افزایش می یابد و سپس مقدار ثانیه به 60 می رسد و وقتی ثانیه به 60 رسید مقدار دقیقه را یک واحد افزایش می دهیم و بعد از آن مقدار دقیقه به 60 می رسد و وقتی مقدار دقیقه به 60 رسید مقدار ساعت یک واحد افزایش می یابد.


در این سورس کد ما چهار Label به نام lbl_sadom , lbl_second , lbl_minute , lbl_hour داریم که نشان دهنده مقادیر صدم ثانیه ، ثانیه ، دقیقه و ساعت هستند و سپس یک تایمر داریم که تنظیمات بالا را روس آن اعمال می کنیم و سپس وارد رویداد Tick تایمر می شویم و سورس کد زیر را می نویسیم :

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

    {


      lbl_sadom.Text = (Convert.ToInt32(lbl_sadom.Text)+1).ToString();

      if (Convert.ToInt32(lbl_sadom.Text) == 60)

      {

        lbl_sadom.Text = “0”;

        lbl_second.Text = (Convert.ToInt32(lbl_second.Text) + 1).ToString();

      }

      //…اضافه شدن یک واحد به ثانیه


      if (Convert.ToInt32(lbl_second.Text) == 60)

      {

        lbl_second.Text = “0”;

        lbl_minute.Text = (Convert.ToInt32(lbl_minute.Text) + 1).ToString();

      }

      //… اضافه شدن یک واحد به دقیقه


      if (Convert.ToInt32(lbl_minute.Text) == 60)

      {

        lbl_minute.Text = “0”;

        lbl_hour.Text = (Convert.ToInt32(lbl_hour.Text) + 1).ToString();

      }

      //… اضافه شدن یک واحد به ساعت
}

منبع : CRM

دیدگاه ها (1)

 • avatar
  مقدم

  سلام چرا این قسمت سوسر کدها رو نشون نمیده؟

  3 آذر 1399

دیدگاه خود را بیان کنید