کد ارسال پیامک در برنامه نویسی اندروید

کد

ارسال اس ام اس در برنامه (بدون نیاز با اجازه)
Intent sms=new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
sms.setType("vnd.android-dir/mms-sms");
sms.putExtra("sms_body", "متن");
startActivity(sms)

 

ارسال اس ام اس در برنامه (با اجازه)
SmsManager sm=SmsManager.getDefault();
sm.sendTextMessage("شماره مقصد", null,"متن", null, null);

اجازه:

<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/>

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید