نمونه های همکاری

شرکت نرم افزاری کهن ، طراحی نرم افزار های آنالیز جامع

برخی از نمونه کارهانرم افزار جستجو هوشمند پایگاه داده مخابرات استان آذربایجان شرقی - به سفارش شرکت همکار