اینترنت اشیاء (مرگ هاب‌های هوشمند)

اینترنت اشیاء (مرگ هاب‌های هوشمند)

این موضوع تا حدودی آشنا است. ما می‌دانیم که اینترنت اشیاء تقریبا برای سال‌ها در لیست‌ آرزوهای‌ اغلب افراد بوده است. پرسشی که شاید پیش بیاید، این است که پس چرا این فناوری تا به حال فراگیر نشده است؟
بیشتر بخوانید “اینترنت اشیاء (مرگ هاب‌های هوشمند)”

تعمیرات پیشگیرانه و انواع آن

تعمیرات پیشگیرانه و انواع آن

سیستم‌های گوناگونی در محیط‌های صنعتی ازجمله سالن‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی از محل‌ها بدلیل وجود یک زنجیره تولیدی بهم‌پیوسته، توقف در یک نقطه خاص، می‌تواند باعث مختل‌شدن کل خط تول
بیشتر بخوانید “تعمیرات پیشگیرانه و انواع آن ”

تیکت پشتیبانی