دفتر تبریز

041-36591171

info[at]kohan-co.net

ایران، تبریز، بلوار هفت تیر آبرسان ، بیلانکوه شرقی ، ساختمان خاتم طبقه3 واحد 11

ساعات کار دفتر

شنبه
۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
یک شنبه
۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
دو شنبه
۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
سه شنبه
۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
چهار شنبه
۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
پنج شنبه
۸:۰۰ - ۱6:۰۰
جمعه
تعطیل است
تیکت پشتیبانی