قابلیت جدید سرویس Azure برای شناسایی باج افزارها

قابلیت جدید سرویس Azure برای شناسایی باج افزارها

قابلیت جدید سرویس Azureمایکروسافت با شناسایی فعالیت‌های مرتبط با باج افزارها آن ها را شناسایی و سپس آن را به تیم‌های امنیتی ارسال می کند.
بیشتر بخوانید “قابلیت جدید سرویس Azure برای شناسایی باج افزارها”

صفحه 4 از 44
تیکت پشتیبانی