ebook-cover-8

تغییر آدرس شرکت

با توجه به توسعه روز افزون شرکت اعضا جهت رضایتمندی مشتریان محترم را به دسترس ترین نقطه شهر انتقال داده اند تا قدم دیگری در جهت رضایت مندی مشتریان عزیز برداشته شده باشد.    

آدرس جدید شرکت : تبریز خیابن امام - روبروی مسجد سالار ساختمان دکتر حسابی طبقه دو - واحد 5    .

Review: 5 - " تغییر آدرس شرکت" by , written on 1/22/2014 11:01:00 AM

تبریز-خیابان امام -روبروی مسجد سالار - ساختمان دکتر حسابی - واحد 5