نئون؛ پروژه جاه‌طلبانه و ترسناک سامسونگ برای خلق انسان مصنوعی

نئون؛ پروژه جاه‌طلبانه و ترسناک سامسونگ برای خلق انسان مصنوعی

موجود مجازی که به کمک کامپیوتر خلق شده و مانند یک انسان معمولی است و رفتاری مشابه با دیگر انسان‌ها دارد و می‌تواند هوش و احساسات مخصوص به خود را داشته باشد.
بیشتر بخوانید “نئون؛ پروژه جاه‌طلبانه و ترسناک سامسونگ برای خلق انسان مصنوعی”

آینده فروش از آن کیست

آینده فروش از آن کیست

در مورد تمام کارهایی که می‌توانید با داده‌های نامحدود و دیدگاهی درباره فروش خود انجام دهید فکر کنید. حال درباره همه کارهایی که می‌توانید با دیدگاه و داده‌های آتی در رابطه با فروش خود انجام دهید فکر ک
بیشتر بخوانید “آینده فروش از آن کیست”

صفحه 8 از 30
تیکت پشتیبانی