با مشاوران ما در تماس باشید - 04136591171

کهن - نرم افزار

شرکت کهن ، نرم افزار تولید فیش حقوقی ، نرم افزار تعمیر و نگهداری ، نرم افزار تحت وب

منابع انسانی و دانش

منابع انسانی :پرسنل ما در عالی ترین سطح سواد ، خلاقیت و ارتباطات باید باشند به گونه ای که بتوان با کیفیت ترین خدمات را به مشتریان ارائه نمود دانش :این موسسه در زمینه ارائه خدمات حسابداری ،حسابرسی ،ارائه مشاوره و تحلیل سیستم های مالی سرآمد بوده و با توجه به دانش و تجربیات ارزنده کارشناسان خود تبدیل به محلی قابل اعتماد برای صاحبان صنایع شده است .

صداقت و اعتماد

صداقت : ما با صداقت کار می کنیم و با این اصل در کار خود قدم می نهیم. همین اصول را نیز از صاحبکاران خود درخواست می کنیم. اعتماد مقابل : شرط هر رابطه صحیح مثبت اندیشی و اعتماد مقابل است نه منفی بافی ، ما با نیروی فکری مثبت شما را به مذاکره می طلبیم

مشتری مداری و تعهد اجتماعی

اعتماد مقابل :حق با مشتری است نه کم نه زیاد مشتریان ما جامعه هستند و توسعه کاری ما به ابعاد اجتماع انسانهاست. تعهد اجتماعی :تعهد کاری ما در سطح بالا تر ،تعهد به اجتماعی است که خواهان تسهیل مبادلات تجاری و شفافیت است.ما بازده خود را در تعهد می یابیم و با حضور قوی و موثر در اجتماع آن را به منصه حظور می رسانیم.

مراحل کار

مراحلی که همراه شما خواهیم بود

1

مشاوره و نیاز سنجی

دریافت نظرات کارفرما و برآورد نیاز های اولیه

2

جمع آوری و آنالیز اطلاعات

ارائه پیشنهادات و مشاوره در زمینه استاندارد سازی مجموعه

3

استخراج فرآیند ها و عقد قرارداد

چهار چوب گزاری و فازبندی پروژه به قسمت های کوچکتر و عقد قرار داد

4

مشاوره و نیاز سنجی

بند های قرار داد شده مرحله مرحله تولید میشوند

5

جمع آوری و آنالیز اطلاعات

محصول بارگزاری شده و توسعه داده میشود

6

استخراج فرآیند ها و عقد قرارداد

برنامه بصورت دائمی پشتیبانی شده و بهبود داده میشود

تیکت پشتیبانی